Συνδρομές

Η υπηρεσία Olivenia αρχικά, για το διάστημα που θα είναι στο crowdfunding, προσφέρει 3 επίπεδα συνδρομής.

5έτη 500 € γιαΠάντα 3.000 € γιαΠάντα+ 5.000 €
Αναμενομενα κόστη μετά το crowdfunding
3.500 €
~86% έκπτωση
5.000 €
40% έκπτωση
10.000 €
50% έκπτωση
Διάρκεια συνδρομών
5 έτη για πάντα για πάντα
Περιλαμβάνει έξυπνες δακοπαγίδες;
Περιλαμβάνει εφαρμογή για smartphone;
Ισοσκελισμός επένδυσης σε μικρό ελαιώνα

Έως 250 ελαιοδέντρα

1ος χρόνος 5ος χρόνος περίπου 8ος χρόνος
Ισοσκελισμός επένδυσης σε μεγάλο ελαιώνα

Περίπου 1000 ελαιοδέντρα

1ος χρόνος με ~2.000 € καθαρό κέρδος 2ος χρόνος με ~1.800 € καθαρό κέρδος & 10ος χρόνος με ~21.000 € καθαρό κέρδος 2nd χρόνος με ~0 € καθαρό κέρδος & 10ος χρόνος με ~19.000 € καθαρό κέρδος