Όροι χρήσης και συνθήκες

Μέρχι να ετοιμάσουμε ένα πλήρες κείμενο οι παρακάτω Όροι χρήσης και συνθήκες ισχύνου

  1. Αγορές από τη https://olivenia.com επιτρέπονται μόνο για υποστηρικτές της καμπάνια μας που είναι διαθέσημη στη https://katanareward.opencircleproject.com/campaign/119/olivenia
  2. Οπουδήποτε αναφέρονται οι όροθ “για πάντα” όσο αφορά τις συνδρομές της Olivenia, υπονοούνται συνδρομές που δεν έχουν τέλος (δηλ. πληρώνονται μια φορά από τους χρήστες και δεν έχουν λήξη) όσο ισχύουν ταυτόχρονα όλα τα παρακάτω κριτήρια:
    • η Olivenia υφίσταται ως επιχείριση, ΚΑΙ
    • η Olivenia διοικείται από την Δημιουργικές Διαδικτυακές Εφαρμογές ΙΚΕ, ΚΑΙ
    • η Olivenia παρέχει στους πελάτες της το ίδιο SaaS προιόν με το οποίο η συνδρομή “για πάντα” αναφέρεται.
  3. Η αναφερόμενη βελτίωση της παραγωγής με τη χρήση της Olivenia βασίζεται σε πρόβλεψη που δοκιμάστικε μέσω προσομοίωσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και είναι γνωστό ότι ποικίλει σε βαθμό.